Nastanek društva

Začetki turističnega društva segajo v daljno leto 1990, ko smo se v kraju začeli pogovarjati o ideji, da bi ustanovili društvo, ki bi združevalo enako misleče ljudi, za večje prepoznavnost kraja.  Pod vodstvom gospe Štefke Dodič so se v kraju začela predavanja na temo celostnega razvoja podeželja in obnova vasi ali na kratko CRPOV, takrat pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Takrat smo spoznali, da Zgornja Velka z okolico premore izredno veliko zanimivosti, ki jih lahko predstavimo drugim in pričnemo z razvojem turizma v našem kraju. V letu 1992 se je skupina dvanajstih oseb odločila, da ustanovimo turistično društvo. Glede imena društva nismo imeli kaj veliko za razmišljati, če smo le prisluhnili klopotanju v vetru iz okolice.

20. januarja 2024 smo na občnem zboru izglasovali spremembo imena društva v Kulturno turistično društva Klopotec – Zgornja Velka, ali na kratko KTD Klopotec. Ker je v zadnjih letih večino naših dejavnosti povezanih s kulturo, smo se soglasno odločili za ta korak.

Vsebina dela kulturno turističnega društva je predvsem naslednja:

 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in Republiki Sloveniji;
 • sodelovanje z drugimi turističnimi društvi, organizacijami in vezami tako doma, kot v tujini;
 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine;
 • organiziranje ali sodelovanje pri turističnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah ali manifestacijah, ki so namenjene predvsem za dobro počutje krajanov in članov društva;
 • organiziranje tečajev, predavanj ter skrbi s publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva;
 • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev in objektov;
 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij;
 • vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter edicij turistično propagandnega značaja;
 • opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma;
 • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev;
 • vzdržuje izletniške točke in skrbi za oskrbo turistov;
 • sodeluje pri razpravah o turističnih programih in razvoju kraja ter zazidalnih načrtih, zlasti pa pri programih turističnega razvoja turizma.