Gabrijel Kolbič je bil kipar, rojen 17.3.1913 na Zgornji Velki. Po končani osnovni šoli je na priporočilo nadučitelja Franja Bratoša začel obiskovati meščansko šolo v Mariboru. Leta 1932 je s pridobljeno banovinsko štipendijo pričel s študijem na Umetnoobrtni šoli v Pragi. Študij je nadaljeval na praški likovni akademiji pod mentorstvom kiparja in medaljerja Otokarja Španiela. Med študijem je bil nagrajen za delo Demokracija ter prejel častno priznanje za dekliški portret. Zaradi okupacije Češkoslovaške je študij nadaljeval v Zagrebu, praška likovna akademija pa mu je diplomo podelila šele po vojni, leta 1948.
Leta 1940 je bil vpoklican v vojaško šolo za rezervne pehotne oficirje v Sarajevu. Leto dni kasneje so ga zajeli nemški okupatorji. Po odpustitvi iz ujetništva se je zaposlil kot tehnični risar v projektivnem biroju v Gradcu. Leta 1944 so ga Nemci mobilizirali in poslali v Spandau pri Berlinu, od tam pa na vzhodno fronto. Od tam mu je uspelo prebegniti k Rusom, pri katerih je končal kot vojni ujetnik in bil premeščen v Murmansk. V ruskem ujetništvu se je ukvarjal z modeliranjem, risanjem in slikanjem.

Foto: Ivan Vinovrški (Vir: Locutio)

Leta 1946 se je vrnil na Zgornjo Velko. Sodeloval je pri obnovi fresk v cerkvi sv. Andraža v Leskovcu v Halozah. Od leta 1947 pa vse do upokojitve leta 1978 je poučeval na mariborskih šolah. Deset let, do leta 1957, je vodil kiparski krožek na Prvi gimnaziji Maribor, iz katerega je izšlo več znanih kiparjev. Ustvarjal je predvsem kot kipar, ukvarjal pa se je tudi s tehniko stenske poslikave sgraffito, z grafiko in akvarelom. Najpomembnejši del njegovega kiparskega opusa je portret. Upodobil je vrsto znanih osebnosti: Ivan Cankar, Henrik Schreiner, Gustav Šilih, Leon Štukelj idr., skupaj prek 130 portretov. Značilni so njegovi otroški portreti (npr. Gabrijelca) in male plastike, ki prefinjeno prikazujejo predvsem človeško figuro. Je avtor več javnih spomenikov v Mariboru (npr. Karlek na Slomškovem trgu, Gabrijel v mestnem parku) in drugod po severovzhodni Sloveniji (npr. spomenik NOB v Rušah). S sgraffiti je opremil številne stavbe, npr. notranjost nekdanje zavarovalniške podružnice na Partizanski cesti in upravne stavbe Cestnega podjetja v Mariboru, zunanji del kulturnega doma v Gornji Radgoni idr. Bil je član in tajnik Društva likovnih umetnikov Maribor. Redno je razstavljal na društvenih razstavah doma, na območju nekdanje Jugoslavije in na tujem.

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Ukvarjal se je tudi z otroškim pesništvom. Izdal je več pesniških zbirk, ki jih je opremil s svojimi ilustracijami in fotografijami likovnih del.
Njegova dela hranijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Umetnostni galeriji Maribor in Galeriji Velenje. Na Zgornji Velki so uredili galerijo Gabrijela Kolbiča z zbirko njegovih del in po njem poimenovali kulturno-umetniško društvo.

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Pomembnejša javna dela

 • KARLEK – fontana, 1947, bron, Slomškov trg, Maribor
 • KMETIJSTVO IN INDUSTRlJA, 1947, sgraffito, bivša stavba DOZ-a, Maribor
 • DEKLICA IN DEČEK – fontana, 1947, bron (uničeno), Trije Ribniki, Maribor
 • VIKTOR PARMA, 1948, mavec, SNG Maribor
 • ANDRA MITROVIČ, 1948, bron, SNG Maribor
 • BERTA BUKŠEKOVA, 1948, bron, SNG Maribor
 • IVAN CANKAR, 1953, bron, O.Š. Ivan Cankar, Maribor
 • SPOMENIK NOB, 1954, granitni kubus z bronastimi reliefi, Trg vstaje, Ruše
 • PROF. HENRIK SCHREINER, 1955, bron, Mladinska ulica, Maribor
 • MARŠAL TITO, 1955, bron, nekoč: Muzej NO, SNG, Sodišče in Druga gimnazija v Mariboru, Krajevni urad na Velki
 • MARŠAL TITO, 1955, marmor, nekoč Kreditna banka, Ptuj
 • BARVNI SGRAFFITO ZA UPRAVO CEST, 1960, uprava Cestnega podjetja Maribor
 • SGRAFFITO NA KULTURNEM DOMU, 1960, Partizanska cesta, Gornja Radgona
 • OČE IN MATI, 1960, bron, nagrobni spomenik v Velki
 • JOŽE LACKO, 1963, bron, O.Š. Jože Lacko, Ptuj
 • TONE ŽNIDARIČ, 1963, bron, O.Š. Tone Žnidarič, Ptuj
 • FRANC OSOJNIK, 1966, bron, O.Š. Franc Osojnik, Ptuj
 • DR. FRAN KOVAČIČ, 1967, bron, Veržej
 • RAZMIŠLJAJOČA, 1968, Kersnikova ulica, Maribor
 • ANTE TRSTENJAK, 1968, bron, Ljutomer
 • STANKO VRAZ, bron, Univerzitetna knjižnica, Maribor
 • NIKOLA TESLA, bron, Tehnične fakultete, Maribor
 • SPOMINSKA PLOŠČA PROF PRIOLA, 1969, relief v bronu, Sadjarski institut, Maribor
 • SPOMINSKA PLOŠČA GUSTAVA ŠILIHA, 1971, relief v bronu, Cankarjeva ulica; Maribor
 • PROF. DR. KAROL GLAZER, 1973, bron, Hoče
 • POŽIVITEV, 1973, relief v bronu, Pristan, Maribor
 • PROF. GUSTAV ŠILIH, 1978, bron, Velenje
 • FRANC SORNIK, bron, 1978, Kulturni dom, Ruše
 • JANEZ HRIBAR, 1980, bron, Dom učencev, Maribor
 • FRANC LEŠNIK-VUK, 1981, bron, o.š. Franc Lešnik-Vuk, Slivnica
 • ŠTIRJE BRONASTI RELIEFI, oltarna mensa, stolnica sv. Janeza Krstnika, Maribor
 • GABRIJELČEK, 1995, bron, Mestni park, Maribor
Karlek na Slomškovem trgu v Mariboru. Vir: prlekija-on.net

Pesniške zbirke

 • OTROŠKE PESMI, samozaložba, Maribor 1966
 • GABRIJELINE PESMI, otroške pesmi, samozaložba, Maribor 1968
 • PTIČKI SE VRAČAJO, otroške pesmi, samozaložba, Maribor 1979
 • GABRIJEL KOLBIČ, katalog, Umetnostna galerija Maribor, Maribor 1983
 • ŠTIRJE LETNI ČASI, pesmi, samozaložba, Maribor 1986
 • PODOBE Z VELKE, pesmi, Literarna delavnica pri ZKD Maribor, Maribor 1993

Za svoje ustvarjalno delo je leta 1975 prejel Red dela s srebrnim vencem, leta 1990 pa Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.

Viri: Obrazislovenskihpokrajin in Univerzitetna knjižnica Maribor